Zeepkist 21 maart 2014

  • Babette Degraeve roept op om vriend te worden van Museum Het Valkhof. U kunt dan gratis iedere dag het museum bezoeken, deelnemen aan de vriendendag en aan exclusieve rondleidingen. U ontvangt viermaal per jaar de Nieuwsbrief en (per twee jaar) publicaties in de reeks Museumstukken. U kunt deelnemen aan excursies in binnen- en buitenland. Aanmelden via: vrienden@museumhetvalkhof.nl  Zie ook www.museumhetvalkhof.nl
  • Altijd al meer willen weten over kunstgeschiedenis en cultuurbeschouwing? Josje Schouten van OvalArt organiseert cursussen over kunstgeschiedenis, cultuurbeschouwing en kunstbeschouwing in de Commanderie van St Jan te Nijmegen. Kijk voor meer informatie op de website www.ovalart.nl
  • Marcel Claassen kondigt aan dat Nijmegen Blijft in Beeld dit jaar zijn 6e lustrum viert. Op maandag 14 april is daarom in de Vereeniging een feestelijke voorstelling. Middagvoorstelling 14.00-16.30 uur, avondvoorstelling 20.00-22.30 uur.
    Verder: Wij zijn continue op zoek naar (oude) films die te maken hebben met Nijmegen en omgeving. Vrijwilligers zijn welkom: info@snbib.nl. Zie ook www.snbib.nl
  • Peter van der Heijden en Odette Straten melden dat er in aanvulling en naast het middeleeuws scriptorium nu ook een spannende game voor de iets oudere kinderen is ontwikkeld over de Gebroeders van Limburg, te spelen op de multitouchtafel in het museum.
  • Leon Gruppelaar van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wijst op de officiële opening van de mini-expositie over Karel de Grote op 30 maart. Daarnaast is in het huis op woensdag 26 maart om16.00 uur de presentatie van het boek van Guus Pikkemaat over een dodelijk liefdesdrama te Nijmegen. Op donderdag 27 maart verzorgt Martin van Leth een lunchlezing (12.30 uur) over zijn moeder ­– Heldin in de oorlog. Zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
  • Op dinsdag 25 maart gaat de website www.kareldegrotenijmegen.nl de lucht in, aldus Monique Zoon. Ook via twitter is de hedendaagse Karel de Grote (Menno Pols, journalist van de Gelderlander) te volgen: @kareldegrote14
  • Carla Boukamp klimt op de zeepkist voor de “aandachtlijst voor de gemeente”. Graag opgave van opmerkelijke gebouwen, objecten en dergelijke in het Waterkwartier via c.boukamp@chello.nl
  • Marcel van Kalmthout onderhoudt ons een minuut lang met creatieve historische gedachten en wordt beloond met een muzikaal einde.
Geplaatst in Zeepkist