Zeepkist 21 juni 2013

  • Vanaf  heden tot en met 15 september is in het Prentenkabinet van Museum Het Valkhof een tentoonstelling te zien van oude stadsgezichten van Nijmegen, onder meer van de hand van  Albert Cuyp en Jan van Call. Zie www.museumhetvalkhof.nl
  • De AWN werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog is gestart met het in kaart brengen van sporen en resten uit WOII bij de Duivelsberg. Resultaten worden geregistreerd en de gegevens overgedragen aan Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen. Meer informatie via de contactpersoon van deze werkgroep Paul Klinkenberg: pklinkenberg@planet.nl
  • In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis vinden op 3, 10 en 12 september lezingen plaats in het kader van het Monumentenweekend van 14 en 15 september. Het thema dit jaar is Pracht en Praal. Voor meer informatie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl waar u zich ook kunt abonneren op de digitale nieuwsbrief Nieuws over Oud.
  • STIENEO heeft de afgelopen periode oud werknemers van (voormalige) Nijmeegse bedrijven geïnterviewd. Deze interviews zijn gebundeld in een boekje getiteld “Voor drie tientjes in de week”. Het boekje wordt 3 juli gepubliceerd en is voor 7 € te koop, onder meer in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Zie ook www.stieneo.nl
  • In de Stratemakerstoren wordt op 9 augustus een expositie geopend over de (beroeps)visserij op de Waal. Over het onderwerp verschijnt een boekje geschreven door Frank Antonie van Alphen. Tijdens de opening wordt aan de kade vóór de Stratemakerstoren een braderie georganiseerd. Zie www.stratemakerstoren.nl
  • In de hal van het Regionaal Archief Nijmegen is tot 19 augustus een kleine expositie te zien, gewijd aan de vriendschapsband tussen Nijmegen en de Amerikaanse stad Albany. Zie www.nijmegen.nl/archief
  • Deze band is voortgekomen uit een hulpactie die in 1945 vanuit Albany op touw werd gezet om het in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen Nijmegen er weer bovenop te helpen. De expo ‘Nijmegen in nood, Albany in actie’ sluit aan bij een expositie over het Marshallplan in de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit (Erasmuslaan 36), die is ingericht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de studie Amerikanistiek.
  • Het Gebr. Van Limburg junior project zoekt 10 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar om mee te lopen in de Blijde Incomste op zondag 25 augustus aanstaande. Opgeven kan via info@gvljr.nl  Zie ook www.gebroedersvanlimburg.nl
  • Elke vrijdag tijdens de expositie Terug in de Elektriciteit nemen gidsen van het Gilde u mee langs het industrieel verleden in het stadscentrum. De wandeling start om 14.00 uur bij het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
  • Noviomagus.nl zoekt dringend versterking voor de technische redactie en voor modernisering van de techniek. Hebt u tijd en de gevraagde kennis neem dan contact op via info@noviomagus.nl
Geplaatst in Zeepkist