Zeepkist 20 september 2013

  • STIENEO heeft de afgelopen periode oud werknemers van (voormalige) Nijmeegse bedrijven geïnterviewd. Deze interviews zijn gebundeld in een boekje getiteld “Voor drie tientjes in de week”. Het boekje wordt 3 juli gepubliceerd en is voor 7 € te koop, onder meer in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Zie ook www.stieneo.nl
  • Komend weekend wordt de voormalige Soep- en Brinta-fabriek van Honig in Nijmegen getransformeerd in een bruisende Kunstfabriek. Voor deze uitgebreide editie van Kunstraffinaderij XL zijn er samenwerkingsverbanden tussen muziek, literatuur, cultuureducatie, theater en film. En daarnaast is er in de indrukwekkende overkapte buitenruimte een terras met Café Chantant. 27–28–29 september  Zie voor info: www.kunstraffinaderij.nl
  • In de Krayenhofflaan hebben op 22 februari 1944 drie bommen slachtoffers gemaakt. Om deze slachtoffers niet te vergeten zal er een herdenkingsplaquette onthuld worden bij Bakker De Bie op de Krayenhofflaan. Daarvoor wordt er een bijeenkomst gehouden in Wijkcentrum Titus Brandsma op 29 oktober van 9.30 – 11.00 uur, in aanwezigheid van oa Ben van Hees. Hierna zal er een herdenkingsplaquette onthuld worden bij Bakker De Bie en brengen een aantal kinderen van de Michiel de Ruyterschool een bloemenhulde. U bent van harte welkom.
  • Op zaterdag 28 september a.s. om 16.00 uur is er in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een boekpresentatie van de biografie die Anneke Nolet schreef over Annie van Velzen. Het boek getiteld Ene mejuffrouw Van Velzen (1894-1967). Inspectrice van de Nijmeegse Kinderpolitie en verzetsvrouw zal door de schrijfster worden toegelicht. Het eerste exemplaar van het boek zal worden aangeboden aan mevrouw Hannie Kunst, wethouder stedelijke ontwikkeling en cultuurhistorie. Aanmelding is noodzakelijk en kan via e-mail: anolet@kpnplanet.nl, of telefonisch 024 3583369.
  • Op 27 september 2013 wordt de nieuwe tentoonstelling ‘My generation. Een halve eeuw Nijmeegse popcultuur’ officieel geopend in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. En kom vanaf 28 september in het Huis kijken en luisteren naar wat de Waalstad sinds eind jaren vijftig te bieden heeft op popgebied. Zorg dat je kunt vertellen dat je er erbij geweest bent, bij ‘My generation. Een halve eeuw Nijmeegse popcultuur’.
  • Op vrijdag 4 oktober presenteert de werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen het volgende (achtste) videoportret. Dat gaat over drie Nijmegenaren die in 1942 in Nederlands Indië omkwamen: KNIL-sergeant Antoon Dikschei, legerpredikant ds. Karel Creutzberg en politie-inspecteur Willem Verplak. Ze werden namelijk op 20 of 24 februari 1942 samen met 58 andere Nederlanders het slachtoffer van een massa-executie op het strand van Balikpapan (Borneo/thans Kalimantan) door de net gearriveerde Japanse bezetter.
    Iedereen is dan van harte welkom in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.
  • In het weekend van 18-20 oktober is de 24 uur van de Nijmeegse Geschiedenis met als thema Vorst en Volk. Programmaboekjes zijn te verkrijgen op verschillende locaties in de stad, onder andere in het huis van de Nijmeegse geschiedenis. Of download hier hetprogramma. Even wachten en je ziet dan het mooie plaatje van koning en boer met rechts ervan een pijltje (>). Om door het programmaboekje te bladeren kun je op dat pijltje klikken. Veel plezier met een keuze maken uit het mooie en gevarieerde programma.
Geplaatst in Zeepkist