Zeepkist vrijdag 19 september 2014

Froukje van Doorn van uitgeverij Van Tilt meldt dat zaterdag 20 september de boekpresentatie is in museum het Valkhof van De bevrijding in beeld  van Joost Rosendaal

http://www.vantilt.nl/boeken/de-bevrijding-beeld/

 

Paul van de Flier meldt een nieuw initiatief: er is een platform opgericht Hitorierijk Nijmegen. Centraal staat onderzoek naar sporen van de geschiedenis in de stad, Actueel zijn nu in deze maand de oorlogssporen

Zie onder andere facebookpagina.  https://www.facebook.com/historierijknijmegen/info

Advies van Paul: like  deze pagina!

 

Leon Gruppelaar van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis meldt dat 23 oktober een nieuwe expositie opent: De onderkant van Nijmegen. Over 25 jaar gemeentelijke archeologie in de oudste stad van Nederland. Voor publiek open vanaf 24 oktober.

Komende weken is nog de expositie Bommen op burgers te zien (tot en met 18 oktober).

Meer informatie www.hvng.nl

 

Hubert Hendriks wijst op de avond van 19-9 in het Valkhofpark. Daar zullen niet alleen prachtig liederen uit de Tweede Wereldoorlog ten gehore worden gebracht. Ook zal het publiek tekst en uitleg krijgen bij de vaak onbekende historische context van deze liederen.

Joris Leijten actief wijst de aanwezigen op het kampement dat op het Valkhof is opgetrokken ter herdenking van Market Garden. Het is open tot en met zondag 21 speptember. Reenactment van militairen en educatieve programma’s over de operatie Market Garden brengen de geschiedenis er tot leven.

 

Jos Hekking van Stieneo (www.stieneo.nl) wijst op Gemaakt in Gelderland in 2014. Stieneo pakt dn uit met tentoonstellingen en activiteiten over de baksteenindustrie,. Er is behoefte aan verhalen van mensen die in deze bedrijfstak gewerkt hebben. Wie zijn verhaal wil vertellen wordt gevraagd contact op te nemen met Stieneo http://www.stieneo.nl/index.php/contact

 

Marcel Claasen van Nijmegen Blijft in Beeld (http://www.nijmegenblijftinbeeld.nl/) wijst erop dat zijn Stichting op 21 september a.s. acte de presence geeft in de Vasim met filmbeelden uit de oorlogstijd.

Over context programma Vasim zie http://devasim.nl/evenement/herdenking-market-garden/

 

Gemeld wordt dat voorafgaand aan de opening in Museum het Valkhof van de nieuwe expositie Ontmoetingen in oorlogstijd er om 15.00 uur op 20 september een film te zien gemaakt door de heer  Bult. Deze Nijmegenaar was in de oorlog woonachtig.  op de Oranjesingel, dichtbij het Keizer Karelplein .

 

Josephine Woldring meldt dat op 2 oktober (de dag na de opening van poptempel Doornroosje) een boek zal verschijnen dat aansluit bij de expositie My Generation 50 jaar Nijmeegse popcultuur die in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis te zien was in 2013. De presentatie van het boek My generation zal op 2 oktober plaats vinden bij Dekker van de Vegt. Later die maand zal Josephine nog een lezing geven in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

 

Nel Winkelman meldt dat de  Koninklijke Zangvereniging  Orpheus opgetreden heeft in Engeland  en dat er een tegenbezoek gepland staat voor 2015. In de periode 3-6 mei  2015 zal het Kent Chorus onder leiding van Richard Jenkinson dan hier te beluisteren zijn.

 

Mireille Hermens van de Stichting Gebroeders van Limburg kondigt aan dat er elke maand een  kledingmaakavond zal zijn.
Op de website en facebook is hier meer informatie over te vinden.  Kom meedoen is kort haar boodschap!
http://www.gebroedersvanlimburg.nl

Hieronder de data:

De tijd is van 19.00 – 22.00 uur

29 oktober 2014

26 november 2014

28 januari 2015

25 februari 2015

25 maart 2015

29 april 2015

27 mei 2015

 

 

 

Jos Hekking roept iedereen op om leuke verhalen over de Vereeniging op te sturen om zo een boek samen te kunnen stellen met daarin ook persoonlijke ervaringen van het publiek. Zet uw verhaal op papier over  iets wat u mee hebt gemaakt tijdens een bezoek aan de Vereeniging (recent of al lang geleden; het mag  ook een anekdote zijn die u ter ore is gekomen) en mail het  aan j.leijendeckers@planet.nl Telefoneren kan ook : 024 323 51 58.

 

 

 

Geplaatst in Zeepkist